Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετέ το προϊόν που έχετε αγοράσει, έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε με τους εξής τρόπους εντός 48 ωρών από την ημέρα που το παραλάβατε:

Οι επιστροφές αποσυσκευασμένων ή χρησιμοποιημένων προϊόντων δεν γίνονται δεκτές.