Τα άλατα κοστίζουν υπερβολικά!

Το θερμαινόμενο νερό στους εναλλάκτες σχηματίζει εναποθέσεις αλάτων “πέτρας” από 0.5 mm έως 1 mm κάθε χρόνο.

1 mm αλάτων αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου κατά 18%! σε μερικά χρόνια το πρόβλημα με τα άλατα εκτός από τις γνωστές σε όλους μας δυσλειτουργίες, η σπατάλη μπορεί να υπερβεί και το 50%!!.

Η Elite Therm πάντοτε στο “πλευρό” του επαγγελματία παρουσιάζει τις πλέον ιδανικές λύσεις για  καθαρισμούς Ζ.Ν.Χ (εναλλακτών, boiler, θερμοσιφώνων, σωληνώσεις).

Χημικά καθαρισμού στο πλαίσιο της επεμβατικής συντήρησης (Καθαρισμός)

Ουδετεροποιητής

Προϊόντα αποφυγής επαναδημιουργίας στο πλαίσιο της Προληπτικής συντήρησης

Πάντα δίπλα σας για κάθε απαίτηση έργου!