Σε κάθε αστική περιοχή ο κύριος όγκος των εκπομπών CO2 προέρχεται από τα σπίτια (θέρμανση, ζεστό νερό, μαγείρεμα). Κυρίως η θέρμανση όπου συμμετέχει με το υψηλότερο ποσοστό. Το 60% των κτιρίων κατασκευάστηκαν πριν από το 1980, με αποτέλεσμα τα περισσότερα να είναι εξοπλισμένα με παλιές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παρουσιάζοντας χαμηλή ενεργειακή απόδοση. H θέσπιση ρυθμιστικών μέτρων […]

Ένα μαγνητικό φίλτρο τοποθετείται στις σωληνώσεις του συστήματος θέρμανσης ή του λέβητα, είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο ή ABS και φέρει ένα ισχυρό μαγνήτη για να “προσελκύσει” μεταλλικά σωματίδια και να τα φιλτράρει, βοηθώντας στην αποφυγή εμπλοκών και στη διατήρηση ποιότητας του νερού που διέρχεται από το σύστημα θέρμανσης. Μερικά από αυτά τα οφέλη τοποθέτησης μαγνητικών […]