Ενημέρωση

Καθαρισμός δικτύων θέρμανσης

Καθαρισμός δικτύων θέρμανσης

Σε κάθε αστική περιοχή ο κύριος όγκος των εκπομπών CO2 προέρχεται από τα σπίτια, θέρμανση – ζεστό νερό – μαγείρεμα. Η θέρμανση συμμετέχει με το υψηλότερο ποσοστό. H θέσπιση ρυθμιστικών μέτρων για την επεξεργασία του νερού των εγκαταστάσεων θα είχε σημαντικά αποτελέσματα έναντι περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων και του φαινόμενου του θερμοκηπίου.

Τι είναι ένα φίλτρο μαγνητικού συστήματος;

Τι είναι ένα φίλτρο μαγνητικού συστήματος;

Ένα μαγνητικό φίλτρο τοποθετείται στις σωληνώσεις του συστήματος θέρμανσης ή του λέβητα, είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο ή ABS και φέρει ένα ισχυρό μαγνήτη για να “προσελκύσει” μεταλλικά σωματίδια και να τα φιλτράρει, βοηθώντας στην αποφυγή εμπλοκών και στη διατήρηση ποιότητας του νερού που διέρχεται από το σύστημα θέρμανσης. Μερικά από αυτά τα οφέλη τοποθέτησης μαγνητικών…