Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Η μεγαλύτερη ευκαιρία για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας.

Στην elitetherm θέλουμε να συμμετέχουμε στην προσπάθεια με τον εθνικό φορέα να πετύχουμε στο ακέραιο τους στόχους για την ενεργειακή μετάβαση, και όπου μπορούμε να τους ξεπεράσουμε!

Η πρόκληση για ενεργειακή μετάβαση

Στα πλαίσια της ενεργειακής μετάβασης του παλαιού ενεργοβόρου συστήματος με τις γνωστές
επιπτώσεις (περιβαλλοντικές, οικονομικές).

Ο νέος ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων που προσφέρεται μέσο του επιδοτούμενου προγράμματος “Εξοικονομώ – Aυτονομώ” έχει ως στόχο την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των συνθηκών χρήσης ενέργειας για τη βέλτιστη λειτουργία των κτιρίων και την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης, ψύξης, ενεργειακών κουφωμάτων, μονώσεων, φωτισμού και ζεστού νερού χρήσης. Με αντίστοιχα ενεργειακά οφέλη σε εξοικονόμηση ενέργειας και εξασφάλιση συνθηκών άνεσης.

Εξοικονομώ – Aυτονομώ

Επιδοτήσεις έως 85%

Γενναία επιδότηση που αγγίζει το 85% του κόστους των εργασιών και με χρηματοδότηση που φτάνει τα 50.000 ευρώ, προβλέπει το νέο πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”.

 • Επιδότηση έως 85%
 • Δυνατότητα συμμετοχής στο σύνολο των ιδιοκτητών
 • Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων σε οικογένειες με εισόδημα έως 120.000 ευρώ
 • Επιλεξιμότητα του είδους της ιδιοκτησίας
 • Ύψος επιδότησης 50,000 ευρώ
 • Δυνατότητα επιπλέον επιδότησης 50.000 ίδιου Α.Φ.Μ

Το πρόγραμμα παρέχει επιδοτήσεις που μπορεί να φτάσουν ακόμα και στο 85% επί των δαπανών για
συγκεκριμένες οικοδομικές παρεμβάσεις.

Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σχεδόν στο σύνολο των ιδιοκτητών κατοικιών καθώς χαλαρώνουν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ακόμα και οι οικογένειες με εισόδημα 120.000 ευρώ.

Επιλέξιμες κατοικίες είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα.

Το ανώτατο ύψος των δαπανών που μπορεί να επιδοτηθεί έχει αυξηθεί στις 50.000 από 25.000 ευρώ
που ήταν στα προηγούμενα προγράμματα “Εξοικονομώ Κατ΄ Οίκον” ενώ δίνεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτη με περισσότερες από μια κατοικίες να υποβάλει παραπάνω αιτήσεις.

Τι παρεμβάσεις καλύπτει

Αναλυτικά οι παρεμβάσεις που καλύπτονται

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις για εξοικονόμηση που καλύπτονται είναι:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων με υποχρεωτική ανακύκλωση των παλιών
 • Τοποθέτηση θερμοκάλυψης κελύφους
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης, ψύξης
  • Καταργείται η επιλεξιμότητα για λέβητες πετρελαίου
  • Καταργείται η επιλεξιμότητα για ενεργειακά τζάκια σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα
 • Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση ΑΠΕ
 • Σύστημα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ:
  • Είναι επιλέξιμα μόνο εφόσον η κατοικία αναβαθμίζεται, με τις κύριες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β
  • Επιλέξιμη παρέμβαση αποτελεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού μόνο για την κάλυψη της ζήτησης (net metering)
 • Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις Έξυπνων συστημάτων (Smart Home) είναι:
  • Έξυπνος φωτισμός (π.χ έξυπνες πρίζες, φωτισμός χαμηλής κατανάλωσης Led)

Επιλέξιμες είναι μόνο οι παρεμβάσεις που: προσαρμόζουν και διατηρούν την κατανάλωση ενέργειας (συσκευές, φωτισμός, θέρμανση, ζεστό νερό κλπ) στα επίπεδα που επιλέγουν οι χρήστες με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας ή / και καταγράφουν και επεξεργάζονται στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας ή / και προσαρμόζουν και διατηρούν τα επίπεδα σκίασης

Δικαιούχοι και εισοδηματικά κριτήρια

Δικαιούχοι είναι φυσικά κριτήρια

Με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ενίσχυσης. Για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος (ατομικό
εισόδημα ως 10.000 ευρώ ή οικογενειακό ως 20.000 ευρώ) το βασικό ποσοστό επιχορήγησης είναι 65%, στο οποίο προστίθεται 10% ως «ρήτρα κορονοϊού» για τη διετία 2020-2021 και επιπλέον 10% για κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατάταξης (Ζ/Η). Για τις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης προστίθεται επιπλέον 10 % οπότε στις περιοχές αυτές η επιχορήγηση φθάνει μέχρι 95%.

Τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

2020Ατομικό εισόδημαΟικογενειακό εισόδημαΒασικό Ποσοστό Επιχ/σηςCovid 19 Premium 2020-2021Ενεργειακό premium Αναβαθμίσεις Κτιρίων Ζ/Η Σε B(min)Μέγιστο Ποσοστό Επιχ/σης
1≤ 10.000≥ 20.00065%10%10%85%
2> 10.000 – 20.000> 20.000 – 30.00055%10%10%75%
3> 20.000 – 30.000> 30.000 – 40.00050%10%10%70%
4> 30.000 – 50.000> 40.000 – 70.00045%10%10%65%
5> 50.000 – 90.000> 70.000 – 120.00035%10%10%55%

Ποια ακίνητα μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”

Μία κατοικία προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη πρέπει να:

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία όπως προκύπτει από το Ε1
 • Υφίσταται νόμιμα
  • Να είναι “τακτοποιημένο” από τυχόν παραβάσεις.
  • Σε διαφορετική περίπτωση, και προκειμένου να υπαχθεί στο πρόγραμμα, πρέπει να “τακτοποιηθεί” και να έχει αποπληρωθεί το σύνολο της αξίας της τακτοποίησης πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26/11/2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ (αντί για Δ στο προηγούμενο πρόγραμμα).
  • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα
  • Οι παρεμβάσεις σύμφωνα με τα ΠΕΑ που θα εκδοθούν πριν και μετά την υλοποίηση τους θα πρέπει να οδηγούν στην βελτίωση της κατάταξης κατά 3 τουλάχιστον βαθμίδες

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για ένταξη στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”

 • Στοιχεία ιδιοκτήτη: Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ κ.α.
 • Στοιχεία ακινήτου: Εμβαδόν, Χρήση, Έτος κατασκευής, Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου
 • Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας
 • Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο
 • Οικοδομική Άδεια του κτιρίου ή έγγραφο τακτοποίησης αυθαιρέτου ή βεβαίωση πολεοδομίας για νομίμως υφιστάμενο κτίσμα
 • Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος
 • Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)
 • Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
 • Για κατοικία που χρησιμοποιείται από συγκύριο: Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κατοικία
 • Κάτοψη ορόφου, Τοπογραφικό Διάγραμμα και μελέτη θερμομόνωσης εφόσον υπάρχουν
 • Ενεργειακό Πιστοποιητικό εφόσον υπάρχει

Ο ρόλος της elitetherm

Προσφέρουμε υπηρεσίες – προϊόντα

Αναλαμβάνουμε το σύνολο των εργασιών που επιδοτεί το πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Αυτονομώ” στη Θεσσαλονίκη

Διαδικασία γενικά

 • Αναλαμβάνουμε το σπίτι σας
 • Έλεγχος ενεργειακής μελέτης και παρεμβάσεων που έχουν οριστεί
 • Επιλογή των καλύτερων υλικών για την κατασκευή του έργου
 • Οι μηχανικοί μας επιβλέπουν τις εργασίες σε όλες τις φάσεις της κατασκευής του σπιτιού σας
 • Ολοκλήρωση κατασκευής με το 2 Ενεργειακό Πιστοποιητικό και την παράδοση του έργου
 • Παραδίδουμε το έργο με όλα τα πιστοποιητικά
 • Σας εκπαιδεύουμε για την σωστή χρήση του εξοπλισμού

“Επιχειρείν” στον τομέα των ενεργειακών συστημάτων σημαίνει να προσφέρεις τεχνογνωσία σε καθημερινές προκλήσεις και ευέλικτες λύσεις, ακόμα και στις ιδιαίτερες ανάγκες ενός έργου. Η επιλογή των προϊόντων εφοδιασμού της εταιρείας έχει έχει ως στόχο τη μέγιστη ποιότητα και απόδοση με αποτέλεσμα να κερδίσει την εμπιστοσύνη των εξειδικευμένων επαγγελματιών του κατασκευαστικού τομέα.

Η elitetherm προσφέρει αξιόπιστες προτάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες σας με πιστοποιημένα προϊόντα και αδειούχους τεχνικούς για την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος.

Δραστηριοποιούμαστε κυρίως στην Θεσσαλονίκη και στην Περιφέρεια του νομού, παρέχοντας υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου στον τομέα του σχεδιασμού και της διαχείρισης κτιριακών έργων.

Προμήθεια – Εφαρμογή – Επίβλεψη

Ποιοτικές επιλογές ενεργειακών παρεμβάσεων

Η εταιρεία εισάγει και διακινεί μερικές από τις σημαντικότερες εταιρείες στον τομέα της θέρμανσης και ενεργειακών συστημάτων σχετικά με το “εξοικονομώ” και προσφέρει βασικές ενεργειακές κατευθύνσεις βελτίωσης στις εγκαταστάσεις συστημάτων.

Θέρμανση – Ψύξη

 • Οικιακό – επαγγελματικό – βιομηχανικό τομέα
 • Λέβητες συμπύκνωσης αερίου – πετρελαίου
 • Αντλίες θερμότητας – Υβριδικά συστήματα
 • Λέβητες πυρόλυσης
 • Αυτοκαθαριζόμενοι λέβητες Pellet
 • Ενεργειακά τζάκια & σόμπες Γερμανίας
 • Θ. σώματα – Fun Coils
 • Ενδοδαπέδια συστήματα
 • Ηλεκτρικά θ. σώματα panel με σύστημα θερμοσυσσώρευσης
 • Αυτοματισμοί και έξυπνη διαχείριση

Ζεστό νερό χρήσης

 • Οικιακό – επαγγελματικό – βιομηχανικό τομέα
 • Ηλιακά – Ηλιοθερμικά συγκροτήματα
 • Boiler
 • Ταχυθερμαντήρες συμπύκνωσης αερίου
 • Αντλίες θερμότητας Ζ.Ν.Χ

Επεξεργασία νερού

 • Οικιακό – επαγγελματικό – βιομηχανικό τομέα
 • Καθαρισμός δικτύου θέρμανσης – ψύξης
 • Καθαρισμός δικτύου Ζ.Ν.Χ (από άλατα)
 • Φίλτρα νερού – Φίλτρα διήθησης – Φίλτρα αντίστροφης όσμωσης

Κουφώματα Αλουμινίου

 • Ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου

Εκδήλωση ενδιαφέροντος


Φυλλάδιο “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”

Εμφανίστε, Αποθηκεύστε ή Εκτυπώστε το φυλλάδιο της Επιδότησης Θεσσαλίας.

Δείτε το αρχείο εδώ