Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Η πρόκληση…

για ενεργειακή μετάβαση

Η μεγαλύτερη ευκαιρία για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας.

Στα πλαίσια της ενεργειακής μετάβασης του παλαιού ενεργοβόρου συστήματος με τις γνωστές επιπτώσεις (περιβαλλοντικές, οικονομικές).

Ο νέος ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων που προσφέρεται μέσο του επιδοτούμενου προγράμματος “Εξοικονομώ – Αυτονομώ έχει ως στόχο την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των συνθηκών χρήσης ενέργειας για τη βέλτιστη λειτουργία των κτιρίων και την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού και ζεστού νερού χρήσης. Με αντίστοιχα ενεργειακά οφέλη σε εξοικονόμηση ενέργειας και εξασφάλιση συνθηκών άνεσης.

Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Επιδοτήσεις έως 85%

Γενναία επιδότηση που αγγίζει το 85% του κόστους των εργασιών και με χρηματοδότηση που φτάνει τα 50.000 ευρώ για κάθε σπίτι, προβλέπει το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ».

 • Επιδότηση έως 85%
 • Δυνατότητα συμμετοχής στο σύνολο των ιδιοκτητών
 • Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων σε οικογένειες με εισόδημα έως 120.000 ευρώ
 • Επιλεξιμότητα του είδους της ιδιοκτησίας
 • Ύψος επιδότησης 50.000 ευρώ
 • Δυνατότητα επιπλέον επιδότησης 50.000 ίδιου Α.Φ.Μ

Το πρόγραμμα παρέχει επιδοτήσεις που μπορεί να φτάσουν ακόμα και στο 85% επί των δαπανών για συγκεκριμένες οικοδομικές παρεμβάσεις. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σχεδόν στο σύνολο των ιδιοκτητών κατοικιών καθώς χαλαρώνουν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ακόμα και οι οικογένειες με εισόδημα 120.000 ευρώ.

Επιλέξιμες κατοικίες είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα.

Το ανώτατο ύψος των δαπανών που μπορεί να επιδοτηθεί έχει αυξηθεί στις 50.000 από 25.000 ευρώ που ήταν στα προηγούμενα προγράμματα “Εξοικονομώ Κατ ́ Οίκον” ενώ δίνεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτη με περισσότερες από μια κατοικίες να υποβάλει παραπάνω αιτήσεις.

Τι παρεμβάσεις καλύπτει

Αναλυτικά οι παρεμβάσεις που καλύπτονται

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας είναι:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων με υποχρεωτική ανακύκλωση των παλιών
 • Τοποθέτηση/αντικατάσταση θερμοκάλυψης κελύφους. Εργασίες μικρής κλίμακας για την υποστήριξη θερμομόνωσης ( ρηγμάτωση, στεγ/ση)
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης, ψύξης.
  • Επιλέξιμη παρέμβαση θεωρείται και η αποξήλωση καυστήρων πετρελαίου και δεξαμενών
  • Καταργείται η επιλεξιμότητα για λέβητες πετρελαίου
  • Καταργείται η επιλεξιμότητα για ενεργειακά τζάκια σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα
 • Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση ΑΠΕ
 • Σύστημα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ
  • Είναι επιλέξιμα μόνο εφόσον η κατοικία αναβαθμίζεται, με τις κύριες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β
  • Επιλέξιμη παρέμβαση αποτελεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού μόνο για την κάλυψη της ζήτησης ( net metering )
 • Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις Έξυπνων συστημάτων ( Smart Home ) είναι:
  • Έξυπνος φωτισμός (π.χ έξυπνες πρίζες, φωτισμός χαμηλής κατανάλωσης Led)
  • Έξυπνη διαχείριση του συστήματος θέρμανσης/ψύξης ( π.χ έξυπνοι θερμοστάτες WiFi )

Επιλέξιμες είναι μόνο οι παρεμβάσεις που προσαρμόζουν και διατηρούν την κατανάλωση ενέργειας ( συσκευές, φωτισμός, θέρμανση, ζεστό νερό κλπ) στα επίπεδα που επιλέγουν οι χρήστες με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας ή/και καταγράφουν και επεξεργάζονται στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας ή/και προσαρμόζουν και διατηρούν τα επίπεδα σκίασης

Δικαιούχοι και εισοδηματικά κριτήρια

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα.

Με εμπράγματο δικαίωμα ( πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας ) σε επιλέξιμη κατοικία και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ενίσχυσης. Για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος ( ατομικό εισόδημα ως 10.000 ευρώ ή οικογενειακό ως 20.000 ευρώ ) το βασικό ποσοστό επιχορήγησης είναι 65%, στο οποίο προστίθεται 10% ως «ρήτρα κορονοϊού» για τη διετία 2020-2021 και επιπλέον 10% για κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατάταξης (Ζ/Η). Για τις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης προστίθεται επιπλέον 10% οπότε στις περιοχές αυτές η επιχορήγηση φθάνει μέχρι 95%.

Τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

Τα ακίνητα που μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα

Μία κατοικία προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη πρέπει να:

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία όπως προκύπτει από το Ε1
 • Υφίσταται νόμιμα
  • Να είναι “τακτοποιημένο” από τυχόν παραβάσεις
  • Σε διαφορετική περίπτωση, και προκειμένου να υπαχθεί στο πρόγραμμα, πρέπει να “τακτοποιηθεί” σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία και τη δυνατότητα που δίνεται από το κράτος για τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26/11/2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ (αντί για Δ στο προηγούμενο πρόγραμμα).
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα
 • Οι παρεμβάσεις σύμφωνα με τα ΠΕΑ που θα εκδοθούν πριν και μετά την υλοποίηση τους θα πρέπει να οδηγούν στην βελτίωση της κατάταξης κατά 3 τουλάχιστον βαθμίδες

Δικαιολογητικά

Για την ένταξη στο “Εξοικονομώ – Αυτονομώ” απαιτούνται:

 • Στοιχεία ιδιοκτήτη: Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ κ.α.
 • Στοιχεία ακινήτου: Εμβαδόν, Χρήση, Έτος κατασκευής, Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου
 • Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας
 • Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο
 • Οικοδομική Άδεια του κτιρίου ή έγγραφο τακτοποίησης αυθαιρέτου ή βεβαίωση πολεοδομίας για νομίμως υφιστάμενο κτίσμα
 • Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος
 • Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)
 • Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
 • Για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν: Πλέον πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2)
 • Για κατοικία που χρησιμοποιείται από συγκύριο: Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κατοικία
 • Κάτοψη ορόφου, Τοπογραφικό Διάγραμμα και μελέτη θερμομόνωσης εφόσον υπάρχουν
 • Ενεργειακό Πιστοποιητικό εφόσον υπάρχει

Ο ρόλος της elitetherm

Από το 1986 παρέχουμε αποδοτικές και επαγγελματικές λύσεις στο σύνολο του τεχνικού κλάδου και στους τελικούς καταναλωτές προσφέροντας υπηρεσίες και προϊόντα.

Αναλαμβάνουμε το σύνολο των εργασιών που επιδοτεί το πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Αυτονομώ” στην Θεσσαλονίκη.

Διαδικασία

 • Αναλαμβάνουμε το σπίτι σας
 • Έλεγχος ενεργειακής μελέτης και παρεμβάσεων που έχουν οριστεί
 • Επιλογή των καλύτερων υλικών για την κατασκευή του έργου
 • Οι μηχανικοί μας επιβλέπουν τις εργασίες σε όλες τις φάσεις της κατασκευής του σπιτιού σας
 • Ολοκλήρωση κατασκευής με το 2ο Ενεργειακό Πιστοποιητικό και την παράδοση του έργου
 • Παραδίδουμε το έργο με όλα τα πιστοποιητικά
 • Σας εκπαιδεύουμε για την σωστή χρήση του εξοπλισμού

“Επιχειρείν” στον τομέα των ενεργειακών συστημάτων σημαίνει να προσφέρεις τεχνογνωσία σε καθημερινές προκλήσεις και ευέλικτες λύσεις, ακόμα και στις ιδιαίτερες ανάγκες ενός έργου.

Η επιλογή των προϊόντων εφοδιασμού της εταιρείας έχει ως στόχο τη μέγιστη ποιότητα και απόδοση με αποτέλεσμα να κερδίσει την εμπιστοσύνη των εξειδικευμένων επαγγελματιών του κατασκευαστικού τομέα.

Η elitetherm προσφέρει αξιόπιστες προτάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες σας με πιστοποιημένα προϊόντα και αδειούχους τεχνικούς για την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος.

Δραστηριοποιούμαστε κυρίως στην Θεσσαλονίκη και στην Περιφέρεια του νομού, παρέχοντας υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου στον τομέα του σχεδιασμού και της διαχείρισης κτιριακών έργων.

Προμήθεια – Εφαρμογή – Επίβλεψη

Αξιολογήσεις – Αναλύσεις

 • Αποτύπωση καταναλώσεων
 • Ανάλυση ενεργειακού κόστους
 • Έλεγχος, αξιολόγηση, ανίχνευση εξοικονόμησης
 • Τεχνική αξιολόγηση
 • Χρηματοοικονομική αξιολόγηση
 • Μείωση λειτουργικών δαπανών

Αποτύπωση του ενεργειακού ισοζυγίου και του προφίλ καταναλώσεων των επιθεωρούμενων κτηρίων και εγκαταστάσεων.

Ανάλυση ενεργειακού κόστους.

Έλεγχος και αξιολόγηση εξοπλισμού – ανίχνευση των ενεργειακών κενών και απωλειών – ανίχνευση τρόπων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και αύξησης της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους.

Τεχνική αξιολόγηση και κατάταξη των λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας που θα προταθούν, για βέλτιστα και αξιόπιστα αποτελέσματα.

Χρηματοοικονομική αξιολόγηση και κατάταξη των λύσεων που θα προταθούν, για πιο αποδοτικές και κερδοφόρες επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης.

Μείωση των λειτουργικών δαπανών για χρήση και συντήρηση των κτηρίων, και εγκαταστάσεων.

Ποιοτικές επιλογές Θέρμανσης, Ψύξης & Ζ.Ν.Χ.

Η εταιρεία εισάγει και διακινεί μερικές από τις σημαντικότερες εταιρείες στον τομέα της θέρμανσης και ενεργειακών συστημάτων σχετικά με το «εξοικονομώ» και προσφέρει βασικές ενεργειακές κατευθύνσεις βελτίωσης στις εγκαταστάσεις συστημάτων θέρμανσης και ποιότητας του νερού μέσω των υπηρεσιών.

Θέρμανση – Ψύξη

 • Οικιακό – Επαγγελματικό – Βιομηχανικό τομέα
 • Λέβητες συμπύκνωσης αερίου – πετρελαίου
 • Αντλίες θερμότητας – Υβριδικά συστήματα
 • Λέβητες πυρόλυσης
 • Αυτοκαθαριζόμενοι λέβητες Pellet
 • Ενεργειακά τζάκια & σόμπες Γερμανίας
 • Θ. σώματα – Fun Coils
 • Ενδοδαπέδια συστήματα
 • Ηλεκτρικά θ. σώματα panel με σύστημα θερμοσυσσώρευσης
 • Αυτοματισμοί και έξυπνη διαχείριση

Ζεστό Νερό Χρήσης

 • Οικιακό – Επαγγελματικό – Βιομηχανικό τομέα
 • Ηλιακά – Ηλιοθερμικά συγκροτήματα
 • Boiler
 • Ταχυθερμαντήρες συμπύκνωσης αερίου
 • Αντλίες θερμότητας Ζ.Ν.Χ

Επεξεργασία νερού

 • Οικιακό – Επαγγελματικό – Βιομηχανικό τομέα
 • Καθαρισμός δικτύου θέρμανσης – ψύξης
 • Καθαρισμός δικτύου Ζ.Ν.Χ (από άλατα)
 • Φίλτρα νερού – Φίλτρα διήθησης – Φίλτρα αντίστροφης όσμωσης

Στο νέο showroom που αποτελεί μοντέρνο σημείο αναφοράς για τα πιο ποιοτικά προϊόντα ενεργειακών συστημάτων παρέχουμε όλες τις επιλογές για τον ιδιώτη, τον μηχανολόγο μηχανικό, τον θερμοϋδραυλικό και τον απαιτητικό επαγγελματία όπου με μια βόλτα στον χώρο μπορεί ο καθένας να βρει τις ιδανικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες του.

Αυτοκαθαριζόμενοι Λέβητες Συμπύκνωσης

Τεχνολογική υπεροχή από την Radiant

Τα προϊόντα της Radiant συγκαταλέγονται στα άριστης ποιότητας στην παγκόσμια αγορά, λαμβάνοντας σημαντικές διακρίσεις και βραβεία για τις καινοτόμες τεχνολογίες που έχει ανάπτυξη όπως: Αυτοκαθαριζόμενος εναλλάκτης, συμπύκνωση και στο ζεστό νερό χρήσης κ.α.

R2K RAIN

 • Ανοξείδωτος αυτοκαθαριζόμενος εναλλάκτης διατομής Φ 28 Inox Aisi 304 (Θέρμανση)
 • Ανοξείδωτος αυτοκαθαριζόμενος εναλλάκτης διατομής Φ 12 Inox Aisi 304 (Ζεστό Νερό Χρήσης)
 • Συμπύκνωση στην θέρμανση και στο Ζεστό Νερό Χρήσης “Διπλή συμπύκνωση”
 • Επιλεξιμότητα και υπαγωγή στο πρόγραμμα με τα πραγματικά kw
 • Διαθέτει μονωμένο ερμάριο από ABS για προστασία από βροχή, παγετό και ήλιο, παρέχοντας παράλληλα ένα εκπληκτικό αισθητικό αποτέλεσμα.
 • Οικονομική λειτουργία από 15% – 35% χαμηλότερα σε σχέση με άλλους λέβητες χάρη της εκπληκτικής διαμόρφωσης ισχύος 1:9
 • Επαναστατικό σύστημα εκκένωσης καυσαερίων (καμινάδα) μόλις 22 cm!
 • 9 χρόνια εγγύηση

R2K

 • Ανοξείδωτος αυτοκαθαριζόμενος εναλλάκτης διατομής Φ 28 Inox Aisi 304 (Θέρμανση)
 • Ανοξείδωτος αυτοκαθαριζόμενος εναλλάκτης διατομής Φ 12 Inox Aisi 304 (Ζεστό Νερό Χρήσης)
 • Συμπύκνωση στην θέρμανση και στο Ζεστό Νερό Χρήσης “Διπλή συμπύκνωση”
 • Επιλεξιμότητα και υπαγωγή στο πρόγραμμα με τα πραγματικά kw
 • Οικονομική λειτουργία από 15% – 35% χαμηλότερα σε σχέση με άλλους λέβητες χάρη της εκπληκτικής διαμόρφωσης ισχύος 1:9
 • 7 χρόνια εγγύηση

Ποιοτικές επιλογές κουφωμάτων αλουμινίου

Γνωρίστε ότι καλύτερο έχει να προσφέρει ο κόσμος της σύγχρονης μηχανικής σε μια νέα, εντυπωσιακή μορφή: το αποτέλεσμα της μέγιστης ανωτερότητας της ALUMINCO.

Η elitetherm σε συνεργασία με την ALUMINCO προσφέρει σύγχρονες αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές λύσεις με βάση το αλουμίνιο, στις οποίες περιλαμβάνονται:

 • Πλήρης σειρά ανοιγόμενων και συρόμενων συστημάτων αλουμινίου, ψυχρών και θερμομονωτικών
 • Πόρτες ασφαλείας και θωρακισμένες πόρτες για κύριες εισόδους επαγγελματικών ή ιδιωτικών κτιρίων
 • Συστήματα κάγκελων για μπαλκόνια, βεράντες και σκάλες. Σε παραδοσιακά και μοντέρνα σχέδια, από χυτό αλουμίνιο, προφίλ αλουμινίου ή τύπου inox
 • Συστήματα εξωτερικών χώρων όπως πέργκολες, αίθρια, στέγαστρα εισόδων

SL 2700

Ανασυρόμενο

Θερμομονωτικό Σύστημα με στενά πλάτη προσόψεων για ανοίγματα μεγάλου μεγέθους.

Το νέο ανασυρόμενο σύστημα SL2700 απευθύνεται σε όσους αναζητούν ανώτερα επίπεδα αισθητικής, λειτουργικότητας, ασφάλειας και ενεργειακής.

W 4750

Ανοιγόμενο – Ανακλινόμενο

Θερμομονωτικό Σύστημα για υψηλές απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης.

Οι εντυπωσιακές του επιδόσεις, το καθιστούν ιδανικό για ιδιωτικές κατοικίες και κτίρια υψηλών ενεργειακών απαιτήσεων.

W 450

Ανοιγόμενο – Ανακλινόμενο

Θερμομονωτικό Σύστημα για υψηλές ενεργειακές επιδόσεις.

Το W450 είναι ένα ολοκληρωμένο ανοιγόμενο θερμομονωτικό σύστημα υψηλών προδιαγραφών που ικανοποιεί τις σύγχρονες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης.