Χημικά Καθαρισμού (Οξύ)

Καθαρισμός δικτύων Ζ.Ν.Χ.

Τα άλατα κοστίζουν υπερβολικά! Το θερμαινόμενο νερό στους εναλλάκτες σχηματίζει εναποθέσεις αλάτων από 0,5mm έως 1mm κάθε χρόνο. 1mm αλάτων αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου κατά 18%. Σε μερικά χρόνια η σπατάλη μπορεί να υπερβεί το 50%.