Μαγνητικοί Διασπαστές Αλάτων

Οι μαγνήτες αποσυνθέτουν τα μόρια του ανθρακικού οξέως σε πολλά μικρά ιόντα. Έτσι, δεν δημιουργείται σχηματισμός ανθρακικού ασβεστίου, γνωστός επίσης σαν ασβεστίτης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα ιζήματα του ασβεστίου (επικαθήσεις αλάτων).

  • Antikal

    Τιμή τιμοκαταλόγου 59,50  χωρίς Φ.Π.Α.147,00  χωρίς Φ.Π.Α.

    Τα Antikal είναι διασπαστές ανθρακικού ασβεστίου με μόνιμους μαγνήτες που εμποδίζουν την εναπόθεση αλάτων στα συστήματα.

  • Ecomag TITAN

    Τιμή τιμοκαταλόγου 30,80  χωρίς Φ.Π.Α.73,80  χωρίς Φ.Π.Α.

    Μαγνητικός διασπαστής αλάτων