Μαγνητικοί Διασπαστές Αλάτων

Οι μαγνήτες αποσυνθέτουν τα μόρια του ανθρακικού οξέως σε πολλά μικρά ιόντα. Έτσι, δεν δημιουργείται σχηματισμός ανθρακικού ασβεστίου, γνωστός επίσης σαν ασβεστίτης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα ιζήματα του ασβεστίου (επικαθήσεις αλάτων).