Ζεστό νερό χρήσης

Στη RADIANT διαθέτουμε μια μεγάλη γκάμα επιλογών ζεστού νερού χρήσης που ταιριάζουν σε κάθε έργο. Δοκιμές που έγιναν από τον Αμερικανικό Οργανισμό Πιστοποίησης CSA του Cleveland U.S.A., συγκαταλέγει τα προϊόντα της RADIANT σε υψηλής απόδοσης παγκόσμιου επιπέδου επιτυγχάνοντας βαθμολογία U.E.F. 0.954 ΑΡΙΣΤΑ!