Ηλιοθερμικά συστήματα

To νέο υβριδικό σύστημα, ανανεώσιμης πηγής, πολλαπλών ενεργειών Hybrid Box μπορεί να καλύψει τις θερμικές ανάγκες θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού χρήσης με μειωμένη κατανάλωση και εκπομπές ρύπων.
Το υβριδικό πολυενεργειακό σύστημα αποτελεί την ιδανική λύση σε περιπτώσεις ενεργειακής αναβάθμισης, σε νέες εγκαταστάσεις και σε νέα κτίρια.