Μαγνητικό φίλτρο GEL Mag Filter

166,00 185,00  χωρίς Φ.Π.Α.

Για να αποτραπεί η παρεμπόδιση της λάσπης και των ιζημάτων σιδήρου στον εναλλάκτη του λέβητα, το φίλτρο διαχωρισμού ρύπων πρέπει να εγκατασταθεί στην επιστροφή του θερμικού κυκλώματος. Οι ρυθμιζόμενες συνδέσεις επιτρέπουν την εγκατάσταση σε κάθετους και οριζόντιους σωλήνες. Το ανοιγόμενο καπάκι επιτρέπει τη δοσολογία χημικών (έως 500 ml). Ο εύκολα αφαιρούμενος μαγνήτης και η ευρεία αποστράγγιση διέλευσης επιτρέπουν γρήγορη και αποτελεσματική συντήρηση. Το Mag Filter αποτελείται από: πολυλειτουργικό μαγνητικό φίλτρο διαχωρισμού ρύπων και δοχείο 1 λίτρου πολυλειτουργικού προστατευτικού-αποκαταστατικού προϊόντος, LL COMBI. Το Mag Filter 1” είναι κατάλληλο για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή ΖΝΧ σε αντλία θερμότητας.

Το MAG FILTER είναι μαγνητικό φίλτρο για την προστασία συστημάτων ψύξης – θέρμανσης και παραγωγής Ζ.Ν.Χ σε λειτουργία με λέβητα συμπύκνωσης ή αντλίας θερμότητας.

Ίντσες

¾”, 1”