Εγγυήσεις λεβήτων

Τα προϊόντα που κατασκευάζονται και παρέχονται από την RADIANT BRUCIATORI spa, είναι εγγυημένα έναντι υλικών ή κατασκευαστικών σφαλμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου της νομικής δύο (2) ετών εγγύησης.

Επεκτείνετε την εγγύησή σας για δωρεάν ανταλλακτικά μετά το 2ο έτος της καταχώρησης μόνο με €24,80/έτος.

Διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις των εγγυήσεων

Καταχωρήστε την εγγύηση του λέβητα Radiant


Εγγύηση κατασκευαστή

Ως νομική εγγύηση ορίζεται η ευθύνη που έχει ο πωλητής αν το προϊόν, κατά την παράδοσή του στον καταναλωτή, είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του, όπως αυτά περιγράφονται από τον πωλητή.

Διατηρήσετε την εγγύηση του λέβητα έγκυρη και αποφύγετε δαπανηρές επισκευές στο μέλλον.

Διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις των εγγυήσεων

2 χρόνια εγγύηση κατασκευαστή Radiant

2χρόνια εγγύηση κατασκευαστή

Συστηματική συντήρηση

Η EliteTherm συνιστά μία ποιοτική και συστηματική συντήρηση για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης, τη διασφάλιση μέγιστης απόδοσης του συστήματος, και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Οι εγκεκριμένοι μηχανικοί Elite Installers είναι πιστοποιημένοι, και λειτουργούν σύμφωνα με αυστηρές οδηγίες στη συντήρηση του συστήματος θέρμανσης και είναι αρμόδιοι να ενημερώσουν για τυχόν βελτιώσεις καθώς επίσης την σωστή εξυπηρέτηση των εγγυήσεων.

Radiant Carefree

Η EliteTherm παρέχει μέσω του προγράμματος τεχνικής φροντίδας Radiant Carefree, δωρεάν ανταλλακτικά παρατείνοντας τη διάρκεια της νομικής εγγύησης 2 ετών για επιπλέον 5 έτη σύνολο 7 (επτά) από την αγορά του λέβητα.

Η εμπορική εγγύηση που προσφέρει η EliteTherm προορίζεται για όλους τους πελάτες που από τον εικοστό τέταρτο (24) μήνα και μετά από την ηλεκτρονική καταχώρηση της εγγύησης λέβητα, καταβάλουν το τέλος ενεργοποίησης του RADIANT CAREFREE.

Η εφαρμογή του τίθεται σε λειτουργία μετά την παρέλευση της διετούς νομικής εγγυήσεις κατόπιν της υποχρεωτικής ετήσιας συντήρησης.

+5 χρόνια εγγύηση δωρεάν ανταλλακτικών Radiant Carefree

€24,80/έτος

Το πρόγραμμα επέκτασης της εγγύησης Radiant Carefree έχει ισχύ (και καταχωρείτε στο ηλεκτρονικό μας σύστημα ως ενεργό), μόνο με την καταβολή του ποσού των 24,80 ευρώ ετησίως συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

1.0 – Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΙΣΧΥΕΙ
 1. Για επίτοιχες μονάδες θέρμανσης και παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης έως και 34 kw με την επωνυμία RADIANT της εταιρείας Elite Therm, νόμιμου εμπορικού αντιπροσώπου Β. Ελλάδας, συνοδευόμενες με σχετικό παραστατικό αγοράς και αντίστοιχο σειριακό αριθμό.
 2. Για εγκατάσταση που έγινε με βάση το τεχνικό εγχειρίδιο και τις οδηγίες του κατασκευαστή χωρίς να έχει γίνει καμία τροποποίηση σε εξαρτήματα του λέβητα ή στην συνδεσμολογία του.
 3. Για εγκατάσταση που πλύθηκε, ελέγχθηκε και συντηρήθηκε με χημικά καθαριστικά. Η τοποθέτηση ειδικού μαγνητικού φίλτρου πρέπει να θεωρείται απαραίτητη γιατί λειτουργεί ταυτόχρονα ως μέρος της αναβάθμισης του θερμοϋδραυλικού συστήματος για την προστασία του λέβητα από την είσοδο ιζημάτων και λάσπης.
 4. Για εγκατάσταση που ασφαλίστηκε ηλεκτρικά με τις απαραίτητες και προβλεπόμενες διατάξεις προκειμένου να αποφευχθούν ανωμαλίες στα ηλεκτρονικά της μονάδας από διαταραχές ρεύματος, για το λόγο αυτό συστήνουμε την τοποθέτηση μικροαυτόματου διακόπτη και επιτηρητή τάσης ράγας που αποτελούν πλέον την ιδανική λύση για την προστασία των ηλεκτρικών γραμμών και των συσκευών σε παρατεταμένες υπερεντάσεις, βραχυκυκλώματα και διαρροές επιτρέποντας την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της εγκατάστασης.
 5. Η πρώτη έναυση του προϊόντος πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης του κατασκευαστή, να έχει συμπληρωθεί το φύλλο ελέγχου-ρύθμισης και να συντηρείται ετησίως από εγκεκριμένο συνεργάτη της Elite Therm ή από πιστοποιημένο κατάλληλης ειδικότητας επαγγελματία. Η υπηρεσία (συντήρηση) μπορεί να γίνει μέχρι 30 ημέρες πριν ή μετά την αρχική εγκατάσταση του λέβητα χωρίς να ακυρωθεί η εγγύηση.
 6. Όταν ο αγοραστής υποβάλει ηλεκτρονικά στην Elite Therm εντός 30 ημερών από την ημερομηνία “εκκίνησης της συσκευής” την Κάρτα Εγγύησης που θα βρει στο Service Book και έχει συμπληρωθεί από τον αρμόδιο επαγγελματία ( Elite Installer ) που πραγματοποίησε την αρχική έναυση.
1.1 – Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΛΥΠΤΕΙ
 1. Άνευ χρέωσης επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων τα οποία κρίθηκαν ότι είναι ελαττωματικά από τον κατασκευαστή. Θα επισκευάζονται ή θα αντικαθίστανται χωρίς υλικές και εργασιακές χρεώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι έχουμε εξουσιοδοτήσει ή πραγματοποιήσει την επισκευή ή αντικατάσταση.
 2. Άνευ χρέωσης επίσκεψη τεχνικού για διάγνωση βλάβης υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι της εγγύησης από τον καταναλωτή.
 3. Για χρονικό διάστημα 2 (δύο) ετών όλα τα μέρη του επίτοιχου λέβητα, εφόσον χρησιμοποιήθηκαν μαγνητικά φίλτρα και έχει ελεγχθεί το νερό της εγκατάστασης για τη μη παρουσία διάβρωσης, με την παροχή δωρεάν ανταλλακτικών για την αποκατάσταση της βλάβης και σε καμία περίπτωση την αντικατάστασή του λέβητα.
1.2 – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ
 1. Βλάβες λεβήτων που δεν εγκαταστάθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και δεν ρυθμίστηκαν από τεχνικούς κατάλληλης ειδικότητας. Ειδικότερα, δεν καλύπτονται βλάβες προερχόμενες από ακατάλληλη ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση, από διαταραχές αερίου – ηλεκτρικού – υδραυλικού δικτύου και από ακραίες ατμοσφαιρικές – κλιματολογικές συνθήκες, για το σκοπό αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα ενδεικνυόμενα μέτρα.
 2. Βλάβες λεβήτων σε εγκαταστάσεις που δεν πλύθηκαν με χημικά καθαριστικά πριν την πρώτη έναυση, δεν τοποθετήθηκε αντιδιαβρωτικό υγρό και δεν έγινε ετήσιος έλεγχος – συντήρηση του υδραυλικού δικτύου με έλεγχο σωστής συγκέντρωσης αντιδιαβρωτικού υγρού σύμφωνα με το πρότυπο BS7593:1992. Βλάβες προκαλούμενες από επικαθήσεις αλάτων – νερό υψηλής σκληρότητας προκαλώντας διάβρωση.
 3. Βλάβες εγκαταστάσεων ασύμβατων ως προς τη χρήση των προϊόντων βάση των τεχνικών τους προδιαγραφών (π.χ. τοποθέτηση αυτόματου πληρώσεως ή έλλειψη πρόσθετου δοχείου διαστολής βάση του υπολογιζόμενου όγκου νερού της εγκατάστασης).
 4. Αποζημιώσεις πάσης φύσεως επακόλουθων ζημιών π.χ. φθορά κατά την απόρριψη όξινων συμπυκνωμάτων σε μάρμαρα ή πλακάκια από την μη ουδετεροποίηση τους.
 5. Το κόστος της ετήσιας συντήρησης του λέβητα, και του ελέγχου ποιότητας νερού.
 6. Οποιαδήποτε εργασία επισκευής μετά το δεύτερο χρόνο λειτουργίας του λέβητα.
 7. Τυχόν μη εξουσιοδοτημένες προσαρμογές που γίνονται στο προϊόν από τρίτους μη εγκεκριμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς.
 8. Εργασίες όπως, πλήρωση νερού στην εγκατάσταση και επαναφορά του προϊόντος σε κατάσταση λειτουργίας (RESET), διαρροή από υπερβολική πίεση νερού του συστήματος από λάθος του χρήστη, απόψυξη παγωμένων σωλήνων, απόψυξη παγωμένων συμπυκνωμάτων, για οδηγίες σχετικά με την εκτέλεση εργασιών αυτοεξυπηρέτησης, επισκεφθείτε την υποστήριξη ή εναλλακτικά τηλεφωνήστε στον τεχνικό σας.
 9. Οποιεσδήποτε ζημιές, είτε τυχαίες είτε αμέλειες, κακόβουλες ή άλλες.
 10. Κλοπή ή απόπειρα κλοπής.
 11. Οποιαδήποτε βλάβη στο οικιακό σύστημα προερχόμενη από ρεύμα, ή από το δίκτυο ύδρευσης ή βλάβη στο σύστημα θέρμανσης στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο λέβητας.
 12. Οποιαδήποτε άλλα έξοδα ή δαπάνες που προκαλούνται ή προκύπτουν ως αποτέλεσμα επισκευής.
 13. Όπου ο κατάλογος ελέγχου δεν έχει ολοκληρωθεί σωστά.

2.0 – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ (RADIANT CAREFREE)

2.1 – Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΥΠΤΕΙ
 1. Για επιπλέον 5 έτη (σύνολο επτά), όλα τα μέρη του επίτοιχου λέβητα, εφόσον χρησιμοποιούνται χημικά καθαριστικά GEL Long Life ή άλλα αντίστοιχα υπό την προϋπόθεση να διαθέτουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και οδηγίες χρήσης αυτών και στα Ελληνικά, μαγνητικά φίλτρα όπως GEL Mag Filter / Turbo Mag ή άλλο για την επεξεργασία του κυκλώματος θέρμανσης, και μαγνητικό φίλτρο TITAN ή δοσομετρικών αντλιών πολυφωσφορικών αλάτων GEL Zerocal ή άλλο πιστοποιημένο, για την αντιμετώπιση του ανθρακικού ασβεστίου (άλατα) και την επεξεργασία του κυκλώματος ζεστού νερού χρήσης, με την παροχή δωρεάν ανταλλακτικών για την αποκατάσταση της βλάβης του λέβητα και σε καμία περίπτωση την αντικατάστασή του.
 2. Διατηρήσετε την εγγύηση του λέβητα έγκυρη και αποφύγετε δαπανηρές επισκευές στο μέλλον. Μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, θα πρέπει πάντα να τους διαβάζετε προσεκτικά κατά την αγορά σας.
2.2 – Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ
 1. Βλάβες λεβήτων που δεν εγκαταστάθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και δεν ρυθμίστηκαν από τεχνικούς κατάλληλης ειδικότητας. Ειδικότερα, δεν καλύπτονται βλάβες προερχόμενες από ακατάλληλη ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση, από διαταραχές αερίου – ηλεκτρικού – υδραυλικού δικτύου και από ακραίες ατμοσφαιρικές – κλιματολογικές συνθήκες, για το σκοπό αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα ενδεικνυόμενα μέτρα.
 2. Βλάβες λεβήτων σε εγκαταστάσεις που δεν πλύθηκαν με χημικά καθαριστικά και δεν έγινε ετήσιος έλεγχος – συντήρηση του υδραυλικού δικτύου με έλεγχο σωστής συγκέντρωσης αντιδιαβρωτικού υγρού σύμφωνα με το πρότυπο BS7593: 1992.
 3. Βλάβες προκαλούμενες από επικαθήσεις αλάτων – νερό υψηλής σκληρότητας προκαλώντας διάβρωση.
 4. Βλάβες εγκαταστάσεων ασύμβατων ως προς τη χρήση των προϊόντων βάση των τεχνικών τους προδιαγραφών (π.χ. τοποθέτηση αυτόματου πληρώσεως ή έλλειψη πρόσθετου δοχείου διαστολής βάση του υπολογιζόμενου όγκου νερού της εγκατάστασης).
 5. Αποζημιώσεις πάσης φύσεως επακόλουθων ζημιών π.χ. φθορά κατά την απόρριψη όξινων συμπυκνωμάτων σε μάρμαρα ή πλακάκια από την μη ουδετεροποίηση τους.
 6. Το κόστος της ετήσιας συντήρησης του λέβητα, και του ελέγχου ποιότητας νερού.
 7. Οποιαδήποτε εργασία επισκευής μετά το δεύτερο χρόνο λειτουργίας του λέβητα.
 8. Τυχόν μη εξουσιοδοτημένες προσαρμογές που γίνονται στο προϊόν από τρίτους μη εγκεκριμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς.
 9. Εργασίες όπως, πλήρωση νερού στην εγκατάσταση και επαναφορά του προϊόντος σε κατάσταση λειτουργίας (RESET), διαρροή από υπερβολική πίεση νερού του συστήματος από λάθος του χρήστη, απόψυξη παγωμένων σωλήνων, απόψυξη παγωμένων συμπυκνωμάτων, για οδηγίες σχετικά με την εκτέλεση εργασιών αυτοεξυπηρέτησης, επισκεφθείτε την υποστήριξη ή εναλλακτικά τηλεφωνήστε στον τεχνικό σας.
 10. Οποιεσδήποτε ζημιές, είτε τυχαίες είτε αμέλειες, κακόβουλες ή άλλες.
 11. Κλοπή ή απόπειρα κλοπής.
 12. Οποιαδήποτε βλάβη στο οικιακό σύστημα προερχόμενη από ρεύμα, ή από το δίκτυο ύδρευσης ή βλάβη στο σύστημα θέρμανσης στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο λέβητας.
 13. Αντικατάσταση εξαρτημάτων που επέρχεται φυσιολογική φθορά όπως: ηλεκτρόδιο έναυσης,ιονιστής,
  φλάντζες.
 14. Οποιαδήποτε άλλα έξοδα ή δαπάνες που προκαλούνται ή προκύπτουν ως αποτέλεσμα επισκευής.
 15. Όπου ο κατάλογος ελέγχου δεν έχει ολοκληρωθεί σωστά.
Εμφάνισε όλο το κείμενο Απόκρυψη κειμένου