Νομική εγγύηση

Ως νομική εγγύηση ορίζεται η ευθύνη που έχει ο πωλητής αν το προϊόν, κατά την παράδοσή του στον καταναλωτή, είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του, όπως αυτά περιγράφονται από τον πωλητή. Η διάρκεια της νομικής εγγύησης για καινούργια προϊόντα είναι δύο (2) χρόνια.

Τα προϊόντα που κατασκευάζονται και παρέχονται από την RADIANT BRUCIATORI spa, είναι εγγυημένα έναντι υλικών ή κατασκευαστικών σφαλμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης (Manufacturer’s Guarantee), για δύο (2) έτη από την ημερομηνία καταχώρησης και δύο (2) έτη για τα ηλεκτρολογικά – ηλεκτρονικά μέρη.

Εμπορική επέκταση εγγύησης

Elite Warranty Radiant Care

Το Elite Warranty Radiant Care αποτελεί επέκταση της εγγύησης του κατασκευαστή από τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο και αυξάνει την διάρκεια της σε +5 (πέντε) έτη, σύνολο 7 (επτά). Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί σύμβαση παροχής υπηρεσιών και δεν καλύπτει τα έξοδα για ετήσια συντήρηση ή καθαρισμό λέβητα.

Η εμπορική επέκταση εγγύησης παρέχεται από τον πωλητή (αποκλειστικό εμπορικό αντιπρόσωπο), επιπλέον της νομικής εγγύησης, και αφορά επισκευή προϊόντος σύμφωνα με τους όρους της εμπορικής εγγύησης, χωρίς επιβάρυνση του καταναλωτή. Ο καταναλωτής απευθύνεται στον αρμόδιο επαγγελματία τεχνικό εγκατάστασης (συντηρητή) για την τήρηση της εγγύησης.

Το προϊόν πρέπει να αγοραστεί και να εγκατασταθεί σε μία από τις ακόλουθες περιοχές Β. Ελλάδας:

 • Ν. Λάρισας
 • Ν. Μαγνησίας
 • Ν. Τρικάλων
 • Ν. Καρδίτσας
 • Ν. Θεσπρωτίας
 • Ν. Γρεβενών
 • Ν. Κοζάνης
 • Ν. Καστοριάς
 • Ν. Φλώρινας
 • Ν. Ιωαννίνων
 • Ν. Πιερίας
 • Ν.Πέλλας
 • Ν. Ημαθίας
 • Ν. Κιλκίς
 • Ν. Σερρών
 • Ν. Θεσσαλονίκης
 • Ν. Χαλκιδικής
 • Ν. Καβάλας
 • Ν. Δράμας
 • Ν. Ξάνθης
 • Ν. Ροδόπης
 • Ν. Έβρου

Η εγγύηση ισχύει

 1.  Για επίτοιχες Μονάδες θέρμανσης και παραγωγής Ζεστού Νερό Χρήσης έως και 34kw με την επωνυμία RADIANT της εταιρείας EliteTherm Α.ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε νόμιμου εμπορικού αντιπροσώπου Β. ΕΛΛΑΔΟΣ,  συνοδευόμενες με σχετικό παραστατικό αγοράς και αντίστοιχο σειριακό αριθμό.
 2. Για εγκατάσταση που έγινε με βάση το τεχνικό εγχειρίδιο και τις οδηγίες του κατασκευαστή χωρίς να έχει γίνει καμία τροποποίηση σε εξαρτήματα του λέβητα ή στην συνδεσμολογία του.
 3. Για εγκατάσταση που πλύθηκε, ελέγχθηκε και συντηρήθηκε με χημικά καθαριστικά του Ιταλικού οίκου GEL Hydrotechnology. Η τοποθέτηση ειδικού μαγνητικού φίλτρου όπως: GEL Mag Filter / Turbo Mag πρέπει να θεωρείται απαραίτητη γιατί λειτουργεί ταυτόχρονα ως μέρος της αναβάθμισης όλου του θερμοϋδραυλικού συστήματος για την προστασία του λέβητα από την είσοδο ιζημάτων (βρωμιάς).
 4. Η πρώτη έναυση του προϊόντος πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης του κατασκευαστή, να έχει συμπληρωθεί το φύλλο ελέγχου και ρύθμισης  και να συντηρείται ετησίως από εγκεκριμένο συνεργάτη της EliteTherm ή από πιστοποιημένο κατάλληλης ειδικότητας επαγγελματία. Η υπηρεσία (συντήρηση) μπορεί να γίνει μέχρι 30 ημέρες πριν ή μετά την αρχική εγκατάσταση του λέβητα χωρίς να ακυρωθεί η εγγύηση.
 5. Όταν το έντυπο εγγύησης έχει συμπληρωθεί πλήρως από τον αρμόδιο επαγγελματία που πραγματοποίησε την αρχική έναυση και έχει αποστείλει ηλεκτρονικά στην EliteTherm Α.ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε εντός 30 ημερών από την ημερομηνία “εκκίνησης της συσκευής”.

Η νομική εγγύηση καλύπτει

Manufacturer’s Guarantee

 1. Άνευ χρέωσης επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων τα οποία κρίθηκαν ότι είναι ελαττωματικά από τον κατασκευαστή, θα επισκευάζεται ή θα αντικαθίσταται χωρίς υλικές και εργασιακές χρεώσεις,  υπό την προϋπόθεση ότι έχουμε εξουσιοδοτήσει ή πραγματοποιήσει την επισκευή ή αντικατάσταση.
 2. Άνευ χρέωσης επίσκεψη τεχνικού για διάγνωση βλάβης υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι της εγγύησης από τον καταναλωτή.
 3. Για χρονικό διάστημα 2 (δύο) ετών όλα τα μέρη του επίτοιχου λέβητα, εφόσον χρησιμοποιήθηκαν μαγνητικά φίλτρα και ελέγχθηκε το νερό της εγκατάστασης για τη μη παρουσία διάβρωσης, με την παροχή δωρεάν ανταλλακτικών για την αποκατάσταση της βλάβης του λέβητα και σε καμία περίπτωση την αντικατάστασή του.

Η εμπορική εγγύηση καλύπτει

Elite Warranty Radiant Care

 1. Για χρονικό διάστημα +5 (πέντε) ετών, σύνολο 7 (επτά) όλα τα μέρη του επίτοιχου λέβητα, εφόσον χρησιμοποιούνται χημικά καθαριστικά GEL Long Life, μαγνητικά φίλτρα GEL Mag Filter / Turbo Mag για την επεξεργασία του κυκλώματος θέρμανσης, και μαγνητικό φίλτρο TITAN ή δοσομετρικών αντλιών πολυφοσφορικών αλάτων GEL Zerocal για την αντιμετώπιση του ανθρακικού ασβεστίου (άλατα) και την επεξεργασία του κυκλώματος ζεστού νερού χρήσης, με την παροχή δωρεάν ανταλλακτικών για την αποκατάσταση της βλάβης του λέβητα και σε καμία περίπτωση την αντικατάστασή του.

Η κατανόηση και τήρηση αυτών των δύο κρίσιμων στοιχείων θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε την εγγύηση του λέβητα έγκυρη και να αποφύγετε δαπανηρές επισκευές στο μέλλον. Για να μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, θα πρέπει πάντα να τους διαβάζετε προσεκτικά κατά την αγορά σας.

Η εγγύηση δεν καλύπτει

 1. Βλάβες λεβήτων που δεν εγκαταστάθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και δεν ρυθμίστηκαν από τεχνικούς κατάλληλης ειδικότητας. Ειδικότερα, δεν καλύπτονται βλάβες προερχόμενες από ακατάλληλη ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση, από διαταραχές αερίου – ηλεκτρικού – υδραυλικού δικτύου και από ακραίες ατμοσφαιρικές – κλιματολογικές συνθήκες, για το σκοπό αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα ενδεικνυόμενα μέτρα.
 2. Βλάβες λεβήτων σε εγκαταστάσεις που δεν πλύθηκαν με χημικά καθαριστικά GEL Long Life πριν την πρώτη έναυση, δεν τοποθετήθηκε αντιδιαβρωτικό υγρό GEL Long Life 100 και δεν έγινε ετήσιος έλεγχος – συντήρηση του υδραυλικού δικτύου με έλεγχο σωστής συγκέντρωσης αντιδιαβρωτικού υγρού σύμφωνα με το πρότυπο BS7593: 1992.
 3. Βλάβες προκαλούμενες από επικαθήσεις αλάτων – νερό υψηλής σκληρότητας προκαλώντας διάβρωση.
 4. Βλάβες εγκαταστάσεων ασύμβατων ως προς τη χρήση των προϊόντων βάση των τεχνικών τους προδιαγραφών (π.χ. τοποθέτηση αυτόματου πληρώσεως ή έλλειψη πρόσθετου δοχείου διαστολής βάση του υπολογιζόμενου όγκου νερού της εγκατάστασης).
 5. Αποζημιώσεις πάσης φύσεως επακόλουθων ζημιών π.χ. φθορά κατά την απόρριψη όξινων συμπυκνωμάτων σε μάρμαρα ή πλακάκια από την μη ουδετεροποίηση τους.
 6. Το κόστος της ετήσιας συντήρησης του λέβητα, και του ελέγχου ποιότητας νερού.
 7. Οποιαδήποτε εργασία επισκευής μετά το δεύτερο χρόνο λειτουργίας του λέβητα. Εξαιρούνται τα προγράμματα (συμβάσεις) τεχνικής υποστήριξης και φροντίδας, Premium Care και Elite Care.
 8. Τυχόν μη εξουσιοδοτημένες προσαρμογές που γίνονται στο προϊόν από τρίτους μη εγκεκριμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς.
 9. Εργασίες όπως, πλήρωση νερού στην εγκατάσταση και επαναφορά του προϊόντος σε κατάσταση λειτουργίας (RESET), διαρροή από υπερβολική πίεση νερού του συστήματος από λάθος του χρήστη, απόψυξη παγωμένων σωληνώσεων,  απόψυξη παγωμένων συμπυκνωμάτων, για οδηγίες σχετικά με την εκτέλεση εργασιών αυτοεξυπηρέτησης, επισκεφθείτε την υποστήριξη ή εναλλακτικά τηλεφωνήστε στον τεχνικό σας. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις συμβάσεων με αντίστοιχη κάλυψη στο πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης Premium Care και Elite Care.
 10. Οποιεσδήποτε ζημιές, είτε τυχαίες είτε αμέλειες, κακόβουλες ή άλλες.
 11. Κλοπή ή απόπειρα κλοπής.
 12. Οποιαδήποτε βλάβη στο οικιακό σύστημα ή βλάβη στο σύστημα θέρμανσης στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο λέβητας.
 13. Οποιαδήποτε άλλα έξοδα ή δαπάνες που προκαλούνται ή προκύπτουν ως αποτέλεσμα επισκευής.
 14. Όπου ο κατάλογος ελέγχου δεν έχει ολοκληρωθεί σωστά.

Σημαντικές πληροφορίες διατήρησης έγκυρης εγγύησης

Η εγγύηση ισχύει μόνο για λέβητες που αγοράζονται και χρησιμοποιούνται στην Β.Ελλάδα και μόνο από το δίκτυο συνεργατών της EliteTherm Α.Βερβερίδης & Σια Ο.Ε.

Η εγγύηση σας παρέχεται από την EliteTherm Α.Βερβερίδης & Σια Ο.Ε αν ο λέβητας σας παρουσιάσει βλάβη, επικοινωνήστε με τον αρχικό σας εγκαταστάτη, εναλλακτικά επικοινωνήστε με την τεχνική υπηρεσία της εταιρίας ή επισκεφθείτε την υποστήριξη.

 1. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε οικιακό (εντός οικίας η οποιοδήποτε άλλου επαγγελματικού χώρου) ή σε εξωτερικό χώρο λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της συσκευής κατά του παγετού και των συνηθισμένων δυσμενών συνθηκών όπως, ατμοσφαιρική ρύπανση, βροχή, χιόνι, αέρας, ήλιος, φαινόμενα που μπορούν να επηρεάσουν την λειτουργία και να επιφέρουν μειωμένη απόδοση στην συσκευή.
 2. Το προϊόν πρέπει να συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή και να συντηρείται ετησίως, από εγκεκριμένο συνεργάτη της EliteTherm ή από πιστοποιημένο κατάλληλης ειδικότητας επαγγελματία. Ενδέχεται να απαιτείται απόδειξη συντήρησης (φύλλο ελέγχου) για την επικύρωση μιας εγγύησης.
 3. Ο λέβητας, τα χειριστήρια και τα συστήματα καπναγωγών πρέπει να εγκατασταθούν σε πλήρη συμφωνία με το παρεχόμενο εγχειρίδιο εγκατάστασης καθώς και με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς ελέγχου κτιρίων, τους τοπικούς κανονισμούς και τον τερματισμό του καπναγωγού επιτρέποντας την πλήρη διασπορά των καπναερίων μη προκαλώντας οχλήσεις.
 4. Η EliteTherm έχει εξασφαλίσει με το δίκτυο εγκεκριμένων μηχανικών και επαγγελματιών εκπαιδευμένων συνεργατών, διάφορους τύπους εγγύησης προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία της συσκευής και την ασφάλεια του καταναλωτή πως ο λέβητας θα έχει συνεχή τεχνική υποστήριξη μέσο των ειδικά διαμορφωμένων προγραμμάτων φροντίδας του λέβητα 1) Basic Care, 2) Premium Care, 3) Elite Care.
 5. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης οποιοδήποτε προϊόν ή κατασκευαστικό στοιχείο που αποδεικνύεται ελαττωματικό, θα επισκευάζεται ή θα αντικαθίσταται χωρίς υλικές και εργασιακές χρεώσεις, (ανάλογα με τον τύπο συμβολαίου συντήρησης που επιλέχθηκε) υπό την προϋπόθεση ότι έχουμε εξουσιοδοτήσει ή πραγματοποιήσει την επισκευή ή αντικατάσταση, και και σε καμία περίπτωση την αντικατάσταση του λέβητα.
 6. Δεν θα δεχτούμε ούτε θα αποζημιώσουμε το κόστος οποιουδήποτε τρίτου που αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε εργασία στο προϊόν, εκτός εάν έχουμε εγκρίνει τέτοια εργασία πριν από την εκτέλεση του.
 7. Η αντικατάσταση ελαττωματικών εξαρτημάτων λεβήτων αερίου, όταν οι συνθήκες εμπίπτουν στους όρους εγγυήσεως,  γίνεται αποκλειστικά και μόνο από επαγγελματίες τεχνικούς κατάλληλης ειδικότητας με υποχρεωτική την παράδοση του αντικατασταθέντος ιδίου εξαρτήματος. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα θεωρηθεί αγορά και θα επιβαρυνθεί την αξία του.
 8. Εάν η υπηρεσία δεν πραγματοποιείται από την εξυπηρέτηση Πελατών της Elitetherm με το δίκτυο εγκεκριμένων και πιστοποιημένων συνεργατών, πρέπει να μας δώσετε αποδείξεις εξυπηρέτησης από αντίστοιχο πιστοποιημένο συντηρητή.
 9. Η περίοδος εγγύησης δεν θα παραταθεί ακόμη και αν επισκευάσουμε ή αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε προϊόν ή ανταλλακτικό.
 10. Οποιαδήποτε αξίωση υποβάλλεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της εγγύησης πρέπει να υποβάλλεται εντός της περιόδου εγγύησης.
 11. Πρέπει να συμμορφώνεστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς επίσης και με τα προγραμματισμένα ραντεβού ελέγχου από το δίκτυο εγκεκριμένων τεχνικών  Radiant “Elite installers”
 12. Ο λέβητας πρέπει να συντηρείται κάθε χρόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η υπηρεσία πρέπει να διεξάγεται από έναν πιστοποιημένο και αδειοδοτημένο εγκαταστάτη. Η υπηρεσία (συντήρηση) μπορεί να γίνει μέχρι 30 ημέρες πριν ή μετά την αρχική επέτειο του εγκατεστημένου λέβητα χωρίς να ακυρωθεί η εγγύηση.
 13. Τα τιμολόγια για τη συμμετοχή και την επισκευή αυτής της συσκευής από τρίτους δεν θα γίνονται αποδεκτά από την Elitetherm για πληρωμή εφόσον δεν έχει προηγηθεί αντίστοιχη συνεννόηση.
 14. Εάν ο λέβητας βρίσκεται σε ντουλάπι η σε σημείο μη προσβάσιμο, πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για να λειτουργήσει ο τεχνικός (η ελάχιστη περιοχή όπως ορίζεται στις οδηγίες εγκατάστασης). Δεν θα δεχθούμε την ευθύνη για την αφαίρεση ντουλαπιών, μονάδων κουζίνας, διακοσμητικών αντικειμένων και ούτω καθεξής για να αποκτήσουμε πρόσβαση για επισκευές.
 15. Εάν οποιαδήποτε βλάβη προκαλείται από μολυσμένο νερό στο σύστημα, η επίσκεψη μηχανικού καθίσταται απαιτητή.
 16. Οποιαδήποτε προβλήματα προκαλούνται από ανεπαρκή παροχή υπηρεσιών όπως η ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο ή την παροχή νερού στην ιδιοκτησία.
 17. Όταν έχουν χρησιμοποιηθεί άλλα εκτός από τα γνήσια ανταλλακτικά RADIANT.
 18. Λέβητες που δεν έχουν:(συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης καθαρισμού του συστήματος και προσθήκης αναστολέα διάβρωσης σύμφωνα με το πρότυπο BS7593: 1992)

Ο σημαντικός ρόλος της τακτικής συντήρησης

Ο εγκαταστάτης σας μπορεί να παρέχει πρόσθετα «συμβόλαια υπηρεσιών» για να καλύψει αυτές τις πολύ σημαντικές λειτουργίες υπηρεσίας ως συμπλήρωμα του Προγράμματος Επέκτασης Εγγύησης Elite Warranty Radiant Care.

Η EliteTherm συνιστά να ελέγχετε και να συντηρείτε το λέβητα σας ετησίως όπως απαιτείται για να βεβαιωθείτε ότι ο λέβητας σας λειτουργεί ομαλά και με ασφάλεια, παρέχοντας την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία που αξίζετε.