Τι είναι ένα φίλτρο μαγνητικού συστήματος;

Ένα μαγνητικό φίλτρο τοποθετείται στις σωληνώσεις του συστήματος θέρμανσης ή του λέβητα, είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο ή ABS και φέρει ένα ισχυρό μαγνήτη για να “προσελκύσει” μεταλλικά σωματίδια και να τα φιλτράρει, βοηθώντας στην αποφυγή εμπλοκών και στη διατήρηση ποιότητας του νερού που διέρχεται από το σύστημα θέρμανσης.

  • Μερικά από αυτά τα οφέλη τοποθέτησης μαγνητικών φίλτρων:
  • Μειώνει το αποτύπωμα άνθρακα
  • Μειώνει τους λογαριασμούς ενέργειας
  • Αυξάνει την απόδοση του συστήματος θέρμανσης
  • Αυξάνει τη διάρκεια της εγγύησης του συστήματος θέρμανσης
  • Μειώνει τον κίνδυνο να χρειαστούν δαπανηρές επισκευές για το σύστημα θέρμανσης
  • Βελτιώνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του συστήματος θέρμανσης

Πώς λειτουργεί ένα φίλτρο μαγνητικού συστήματος;

Ένα σύστημα θέρμανσης αποτελείται από διάφορα μεταλλικά στοιχεία. Σωληνώσεις από χαλκό, θερμαντικά σώματα (χάλυβας), και τα ορειχάλκινα εξαρτήματα αποτελούν μέρος του συστήματος θέρμανσης.

Απουσία επεξεργασμένου νερού, τα εσωτερικά των χαλκοσωλήνων και των θερμαντικών σωμάτων σκουριάζουν. Η σκουριά θα κυκλοφορήσει μέσω του συστήματος θέρμανσης. Με την πάροδο του χρόνου αυτά τα σωματίδια σε συνδυασμό με το ασβέστιο (άλατα), και τη βρωμιά που περιέχει το νερό συγκεντρώνονται για να σχηματίσουν τα λεγόμενα ιζήματα λάσπης και μαγνητίτη.

Μακροπρόθεσμα εγκαθίστανται σε σημαντικά σημεία του συστήματος θέρμανσης, για παράδειγμα, η λάσπη μπορεί να εγκατασταθεί στον πυθμένα των θερμαντικών σωμάτων μειώνοντας την απόδοση του συστήματος θέρμανσης αυξάνοντας τους λογαριασμούς με την πάροδο του χρόνου.

Το μαγνητικό φίλτρο θα “εγκλωβίσει” όλη τη λάσπη και τα ρινίσματα σιδήρου.

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω ένα μαγνητικό φίλτρο;

Όταν έχετε εγκαταστήσει ένα νέο λέβητα, οι τεχνικοί μπορεί να σας προτείνουν να τοποθετήσετε ένα μαγνητικό φίλτρο ταυτόχρονα. Οι περισσότεροι κατασκευαστές λεβήτων θα επεκτείνουν την εγγύηση του προϊόντος εάν είναι εγκατεστημένο ένα μαγνητικό φίλτρο, και φυσικά έχει επεξεργαστεί το νερό πριν εισέλθει στο κλειστό κύκλωμα.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα μαγνητικό φίλτρο σε ένα υπάρχον σύστημα, και θα πρέπει να τοποθετείται κοντά στο σύστημα του λέβητα.

Γνωρίστε τα Μαγνητικά φίλτρα δικτύων θέρμανσης και την αντιδιαβρωτική προστασία της GEL Hydrotechnology!

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, από ένα διαμέρισμα έως ένα μεγάλο ξενοδοχείο.

Μαγνητικά φίλτρα για οικιακή και επαγγελματική χρήση.

Μαγνητικά φίλτρα για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Προστασία από ανεπιθύμητες συγκεντρώσεις λάσπης και ρινισμάτων σιδήρου σε συστήματα θέρμανσης.

Πάντα δίπλα σας για κάθε απαίτηση έργου!